تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: شبکه زنان بیست ساله شد دوشنبه, ۵ام آبان, ۱۳۹۳

شبکه زنان به گفته ی مسئولان آن باهدف و وظیفه ی کمک به زنانی که با قوانین سوئد آشنایی ندارند و به همین دلیل نیز مورد انواع سوء استفاده ها قرارمی گیرند و همچنین دختران و پسران جوانی که با انواع  تهدید، خشونت و آزار روبرو می شوند، فعالیت می کند. دراین شبکه که کارخود را با تعدادی انگشت شمار آغازکرد، اینک بیست نفر به صورت استخدامی و چهل نفر نیز داوطلبانه به کار مشغولند.
در شبکه زنان ازحدود ده سال پیش، بخش دیگری به عنوان جوانان با مسئولیت اعظم قرائی نیز شروع به فعالیت کرد که به مسائل و نیازهای دختران و پسران جوانی که به ویژه با خانواده های خود مشکل دارند، می پردازد. این شبکه که بودجه ی آن ازجمله با کمک های مالی کمون استکهلم و اداره خدمات اجتماعی تامین می شود، خانه های امنی دراختیار دارد که زنان و جوانانی را که نیاز دارند در آنجا اسکان می دهد. بیشترین زنان و جوانانی که به این شبکه مراجعه می کنند به گفته ی مسئولان آن از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هستند.
یکی از اقدامات این شبکه درجهت بهبود شرایط مراقبت و نگه داری از چنین زنان و جوانانی به گفته الیزابت وامکِن، از مشاوران سوئدی شبکه، نامه نگاری با نهادها و مقامات مختلف و تاثیرگذاری برآنهاست. به نظر الیزابت وامکِن، اگرجامعه کار اطلاع رسانی خود را به درستی انجام دهد، نیازی به وجود سازمان هایی مانند شبکه زنان نخواهدبود. او عدم اطلاع رسانی درست به مهاجران را درمورد جامعه ازجمله مشکلات جوانان و زنان مهاجر می داند. به نظر او دراین زمینه رادیوی صدای زنان، نقش مهمی دارد.

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ