تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: علیه اقدام هماهنگ دول اروپایی در شکار پناهجویان اعتراض کینم! دوشنبه, ۲۱ام مهر, ۱۳۹۳

از روز دوشنبه ۱۳ ماه اکتبرتمام دول اتحادیه اروپا بمدت دو هفته در تعقیب و شکار وسیع پناهجویان فاقد مدارک خواهند بود. این تصمیمی است که در شورای وزیران اتحادیه گرفته شده و توسط سازمان “ستیت واچ” (State Watch) فاش شده است. طبق توافق جمعی وزرای اتحادیه اروپا و از جمله سوئد تصمیم بر این است که در سطح بسیار وسیع و گسترده ای پناهجویان فاقد مدارک و نیز اشخاص و نهادهائیکه دست اندرکار قاچاق انسان به کشورهای اروپائی هستند شکار و به دام انداخته شوند. این پروژه بسیار بزرگ  “موس مایوروم“(Mos Maiorum ) نامگذاری شده و برای عملی کردن آن ۱۸۰۰۰ پلیس دردرون و درمرزهای این کشورها آماده بکار خواهند شد. رهبری این عملیات غول آسا را وزارت داخلی دولت ایتالیا بعنوان ریاست دوره ای اتحادیه اروپا بعهده گرفته است. نتایج تحقیقات و اقدامات باین منظور در تارخ ۱۱ دسامبردر یارلمان اروپا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 

بطور قطع برای مقابله با باندهای قاچاق انسان راههای بهتر و موثرتری وجود دارد. ولی هدف اصلی این برنامه عظیم و گسترده قاچاقچیان انسان نیست بلکه پناهجویان بدون مدرک است.

 

درحالیکه دولتهای انسان ستیز مثل جمهوری اسلامی، دولت بشار اسد و دیگر رژیم های مستبد زندگی را برانسانهای مقیم بساری از کشورها تنگ کرده اند، در حالیکه تبهکاران اسلامی ساخته و پرداخته خود دول غربی در نیجریه و عراق و سوریه به جان  مردم افتاده اند وکشتار و وحشت راه انداخته اند، سیاست بغایت راسیستی دولتهای اتحادیه اروپا اینک و بطور آشکارا اینست که قربانیان متواری از دست آدمکشان و مستبدین را دستگیر کرده  و در قربانگاه های این جانیان رها سازند!

 

مردم اجازه ندهید این سیاست غیر انسانی عملی شود واز پناهندگان دردمند یکه باین کشورها پناه آورده اند، سلب آزادی و حیات شود. انتخاب محیط و مکان زندگی، حق طبیعی و ابتدائی هر انسان است. باید اتحاد و همبستگی مان با پناهجویان دردمند که تحت تعقیب و پیگرد پلیس هستند را حفظ کنیم. باید به اعتراضاتمان ادامه دهیم وهمانطورکه بهمراه بسیاری از مردم شریف و آزادیخواه در کشور سوئد فریاد زدیم  پروژه  Reva را ازبین ببرید، دولت پلیسی نه، مکان اَمن آری، مقررات دابلین را نابود کنید، هیچ انسانی در این کشورها نباید غیر قانونی محسوب شود. این بار نیز باید در خیابانها و میادین جمع شده وفریاد بزنیم پروژه  Mos Maiorum باید ملغی شود.

 

 

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

۲۰۱۴-۱۰-۱۲

 

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ