تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: بیش از صد پناهجو در اعتصاب غذا دوشنبه, ۲۱ام مهر, ۱۳۹۳

به گزارش شبکه‌ی ۴ رادیو سوئد ، ۱۲۹ پناهجو در نوربری در استان وستمانلند در اعتراض به وضع نابسامان اقامتگاهشان دست به اعتصاب غذا زدند.

پناهجویان در حال اعتصاب غذا می گویند که  این اقامتگاه که مدیریت آن خصوصی است، یعنی  اداره‌ی کل مهاجرت مدیریت اداره‌ی آن را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده ، از نظر بهداشت و نظافت غیر قابل قبول است و نیز مدیریت آن کمکی به افراد بیمار ساکن آنجا نمی کند.

این پناهجویان می گویند که اعتصاب غذا را تا آمدن بازرسان اداره ی مهاجرت و اقدام آنها برای بهبود شرایط اقامتگاهشان ادامه خواهند داد.

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ