تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 116

بایگانی

دسته‌ها

_
:: فاضل نادری از فعالین فدراسیون در سوئد : از روز دوشنبه ۱۳ ماه اکتبرتمام کشورهای اتحادیه اروپا بمدت دو هفته در تعقیب وشکاروسیع پناهجویان فاقد مدارک خواهند بود یکشنبه, ۲۰ام مهر, ۱۳۹۳

 

تصمیم به اخراج متقاضیان پناهندگی که پاسخ ردی نهائی دریافت کرده اند، بحث جدی دولت سوئد،  درطول چند سال اخیربوده است. برای قطعیت بخشیدن وعملی کردن این تصمیمات، آنرا به پروژه ای تبدیل کردند. نام این پروژه Reva یعنی اقدامات عملی قطعی ومطمئن برای انجام کار، لقب گرفته است. دولت سوئد این وظیفه را به سه نهاد اصلی ومعتبر واگذارکرده است. این سه نهاد عبارتند از: پلیس مرزی، پلیس جنائی واداره کل امور مهاجرت. برای تحقق بخشیدن باین کار، بودجه کلانی به این امر اختصاص داده شد.

 

اینک این پروژه در سطح بسیار وسیع و گسترده ای درتمام کشورهای اتحادیه اروپا از جمله کشورسوئد باجرا درخواهد آمد. پلیس و دولت سوئد هنوز جزئیات همکاری خود در اینمورد را فاش نکرده و فعلأ سکوت کرده است. برای عملی کردن این پروژه ۱۸۰۰۰ پلیس دردرون این کشورها و بویژه پلیسهای مرزی بسیج خواهند شد. نام این پروژه “موس مایوروم”(Mos Maiorum ) یعنی قانون نا نوشته، نامگذاری شده است و از طریق وزارت داخلی کشور ایتالیا بعنوان ریاست دوره ای اتحادیه اروپا رهبری خواهد شد. پلیسهای انتخاب شده برای انجام این عملیات غول آسا در تمامی نقاط مختلف شهرهای کشورهای اتحادیه اروپا، حضورداشته و هر کسی را که بخواهند مورد کنترل و بازرسی قرار خواهند داد. این هفتمین بار است که اتحادیه اروپا چنین طرحی را در دستور کار خود قرار میدهد. نتایج تحقیقات و اقدامات باین منظور در تارخ ۱۱ دسامبردر یارلمان اروپا مورد بحث وبررسی قرار خواهد گرفت.

ضمن اینکه هدف اصلی این پروژه  شکار خارجیان فاقد مدارک است، در عین حال، شدیدأ در جستجوی شبکه ها و نهادهای سازمانیافته عوامل قاچاق افراد میباشند.

اتحادیه اروپا برای عملی کردن این پروژه هزینه فوق العاده زیادی را اختصاص داده است. هنوز هزینه در نظر گرفته شده برای این موضوع در جائی درج نگردیده است. در پروژه Reva که بابتکارکشور سوئد باجرا گذاشته شد و هم اکنون هم ادامه دارد. موضوع از این قرار بود، بازاء هر پناهجوی فاقد مدرک که پلیس دستگیر و از سوئد اخراج میکرد بودجه گزافی را دریافت میکرد.  

 

برای متحقق کردن پروژه Reva ، دولت سوئد و نهادهای دست اندر کار، آستین هایشان را بالا زدند که بیرحمانه و با اعمال خشونت تمام، پناهندگانیرا که پاسخ ردی نهائی دریافت میکنند را ازکشورسوئد اخراج کنند. اینک نوبت پروژه بمراتب بزرگتر و  بیرحمانه تر Mos Maiorumاست که توسط تمام کشورهای اتحادیه اروپا در دستور کار است.

 

درحالیکه کشورهای انسان ستیز مثل جمهوری اسلامی، بشار اسد و امثالهم در مسند قدرت، زندگی را برانسانهای مقیم این کشورها تنگ کرده اند، در حالیکه جنایتکاران وحشی، آدمکشان و هیولاصفتانی مثل؛ طالبانها، القاعده، داعش، بوکوحرام، الشباب وغیره و غیره که مرتبأ ساخته شده و آشوبگری میکنند و حق ابتدائی ترین حیات را از انسانها سلب میکنند، در حالیکه کشورهای اتحادیه اروپا و سایر کشورها از جمله آمریکا، شاهد فجایع بیشمار و روزانه هستند که انسانهای بیگناه در طیف وسیع قربانی میشوند و ناگزیر هستند که برای نجات جان خود، خانه و کاشانه شان را ترک بکنند تا جان پناهی برای خود پیدا کره و راهی جاهای باصطلاح امنی شوند، در این جوامع نیز پلیس تا بدندان مسلح در کمین آنها هستند تا دستگیرشان کرده وبه قربانگاه هائی که از آنها متواری شده اند، فرستاد شوند!

 

مردم اجازه ندهید این سیاست غیر انسانی رونق گرفته واز پناهندگان دردمند یکه باین کشورها پناه آورده اند، سلب آزادی و حیات شود. انتخاب محیط و مکان زندگی، حق طبیعی و ابتدائی هر انسان است. باید اتحاد و همبستگی مان با پناهجویان دردمند که تحت تعقیب و پیگرد پلیس هستند را حفظ کنیم. باید به اعتراضاتمان ادامه دهیم وهمانطورکه بهمراه بسیاری از مردم شریف و آزادیخواه در کشور سوئد فریاد زدیم  پروژه  Reva را ازبین ببرید، دولت پلیسی نه، مکان اَمن آری، مقررات دابلین را نابود کنید، هیچ انسانی در این کشورها نباید غیر قانونی محسوب شود. این بار نیز باید در خیابانها و میادین جمع شده وفریاد بزنیم پروژه  Mos Maiorum باید ملغی شود.

 

۲۰۱۴-۱۰-۱۱

 

 

 

 

 

باید همچون گذشته به خیابانها ریخت و پروژه”Mos Maiorum”  را متوقف کرد!

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ