تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 116

بایگانی

دسته‌ها

_
:: استرالیا پناهجویان سریلانکایی را بازگرداند دوشنبه, ۲۳ام تیر, ۱۳۹۳

سترالیا از بازگرداندن ۲۰ پناهجو به سریالنکا در روز

یکشنبه خبر داده است.
پیش از این گروههای مدافع حقوق بشر از بازگردانده شدن
بیشتر از ١۰۰ پناهجوی سریالنکایی به این کشور ابراز
نگرانی کرده بودند.
به گفته مدافعان حقوق بشر، گروهی از بازگردانده شدگان از
اقلیت نژادی تامیل بوده اند و احتمال محاکمه آنها در
سریالنکا وجود دارد.
دولت استرالیا بدون اظهار نظر درباره موارد پیشین
بازگرداندن شهروندان سریالنکایی، بر رعایت تعهدات بین
المللی و بررسی دقیق پرونده پناهجویان تاکید کرده است.
بر این اساس، تنها چهار نفر از افرادی که یکشنبه به
سریالنکا بازگردانده شدند، تامیل هستند.
سری النکا به خاطر نحوه برخورد با تامیلها مورد انتقاد قرار
دارد.
به گفته اسکات موریسن، وزیر امور مهاجرت استرالیا، یک
کشتی حامل۲۰  مهاجر غیرقانونی در دریا تحویل مقام های
سریالنکایی شده است.
به گفته او، وضعیت همه این افراد قبل از بازگردانده شدن
بررسی شده و تنها یک نفر از آنها شرایط دریافت پناهندگی
را داشته است.
آقای موریسن گفت این فرد به طور داوطلبانه تصمیم گرفت
با دیگر پناهجویان به سریلانکا برگردد.

مدافعان حقوق پناهندگان می گویند نحوه برخورد استرالیا
با پناهجویان خالف مقررات بین المللی است.
استرالیا پناهجویانی را که از راه دریا سعی دارند به این
کشور وارد شوند، به اردوگاه هایی در نائورو و گینه نو می
فرستد و در مواردی قایق های حامل مهاجران غیرقانونی را
به اندونزی بازگردانده است.
تاکنون صدها مهاجر غیرقانونی در راه رسیدن به استرالیا
جان خود را از دست داده اند.
استرالیا میگوید سیاست این کشور در برخورد با مهاجران
غیرقانونی با هدف حفظ جان افراد اتخاذ شده است

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ