تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 116

بایگانی

دسته‌ها

_
:: به تحصن پناهجویان در مرکز شهر آتن به اعتصاب غذا و دوختن لبهایتان فورا خاتمه دهید! یکشنبه, ۲۵ام مهر, ۱۳۸۹

67205_1405558868049_1504729443_30867234_3905865_n 

عزیزان٬ دوستان مبارز٬ همدردان٬ بیش از چهل و سه روز تحصن شما در مرکز شهر آتن برای کسب ابتدایی ترین و حداقل ترین خواستهایی که بطور مستمر از جانب ادارات پناهندگی و دولت یونان زیر پا گذاشته میشود٬ میگذرد. درمدت این تحصن تشکلهای آزادیخواه یونان از مبارزات شما حمایت کردند٬ پیام سیاسی شما بعنوان پناهجویان سیاسی به گوش بسیاری از تشکلها و نهادهای مدافع حقوق بشر رسیده است.

 

مبارزه برای احقاق حقوق پناهندگی برای شما که سالهای جوانی خود را در کابوس دیپورت و جدال مداوم با دوایر پناهندگی یونان سپری کرده اید٬ سالهاست مانند شیی فراموش شده به گوشه ای افکنده شده اید٬ برای شما که کودکی خردسالانتان با هیولای اقامت و کشور ثالث و فرار و مخفی شدن و محروم ماندن از تحصیل و درد و رنج غیر قابل توصیف توامان است٬ برای شما که هربار با جوابهای سربالا و لاابالی گری نفرت آور ادارات پناهنگی و دولت یونان روبرو شده اید٬ بدیهی است که کاسه صبرتان لبریز شود٬ جان به لبتان بیاید.

 

بدون تردید مبارزه یک رکن اصلی برای احقاق حقوقتان است. این حقیقت که پناهندگی پشت دیوار و برج و باروی اروپای “متمدن” چه دوران درناکی است و چه مشقت جانکاهی است٬ حقیقت روزمره ای است. ثانیه های سنگین و حتی خونینی است که شیارهای  عمیقش جسم و روان شما را جریحه دار کرده است. این حقیقت روزمره تمام کسانی است که با مبارزات پناهندگی دست و پنجه نرم می کنند. حقیقت تلخ زندگی ماست. اما چاره کار چیست!؟ شاخ این هیولای هفت سر را چگونه باید شکست!؟ چند هزار نفر از ما در چند هزار نقطه جهان لب بدوزند٬ خودزنی و خود سوزی کنند تا زندگی ما و کودکانمان٬ طور دیگری ورق بخورد و با ما مانند انسان رفتار شود؟ چه باید بکنیم؟

 

تحصن های فرسایشی و اقداماتی مانند لب دوزی و اعتصاب غذا و هر نوع خود آزاری در هر شکلش جدا از آسیب های جبران ناپذیرش٬ جدا از مضر بودنش٬ حقیقتا بی تاثیر هم هست. نه سنت ادامه کاری است٬ نه حقانیت ما را نشان میدهد و جهان متمدن را قانع میکند و نه وجدانهای بیدار و آگاه جامعه را با ما و خواست ما همراه میکند. ما فرسوده تر میشویم و حقوق حقه ما همچنان پایمال شده باقی میماند. هر نوع خود آزاری بدون تردید نشان از استیصال انجام دهنده آن است٬ آیا ما مستاصلیم؟ جهان خالی است؟ فریاد رسی نیست؟ جهان متمدنی درکار نیست؟ وجدان بیدار و آگاهی ما را نمی بیند؟ ما اعتراض و فریادی در دل جامعه نیستیم؟

 

دیدن صحنه هایی که عزیزانی مانند امیر و مسعود و ماندانا و دوستان دیگر را راهی بیمارستان می کند و یا لب دوخته و در حال اعتصاب غذا نشان میدهد٬ سنگین٬ رنج آور و غیر قابل تحمل است٬ اما صحنه بعد از آن چیست؟ بعد از اینکه هر چهل نفر راهی بیمارستان شدیم و چادر تحصن پناهندگان سیاسی خالی ماند٬ کار چگونه ادامه می یابد؟

 

مبارزه در اشکال متنوع آن٬ جلب حمایت جامعه برای آنکه فشار بر دولت و حزب حاکم از مجرای همسرنوشتی میلیونی که هم اکنون مبارزات عظیم و اعتراضات میلیونی را در سراسر یونان به حرکت در آورده است می گذرد. میلیونها کارگر و مردمی که زیر چرخ تورم و گرانی و نداری٬ نیمه گرسنه تاوان باج و خراج دستگاه دولتی و بهره ها و وامها و بدهکاری میلیاردی موسسات اقتصادی ورشکسته یونان تسمه از گرده اشان کشیده است٬ اولین متحدین ما هستند.

 

برای خروج از گردابی که دوایر پناهندگی و دولت یونان تدارک دیده اند٬ برای پاسخ به این بی عدالتی آشکار باید خواستهای مشخص ما را مردم معترض یونان بشنوند٬ همراهمان  شوند و متحد با ما بعنوان همسرنوشت خود این مبارزه را با پیروزی به پیش ببریم.

 

لبهای دوخته نه سخن می گویند٬ نه حقیقت را مینمایانند ونه سمپاتی میلیونی مردم را سبب میشوند. این راهی است که جدا باید از آن پرهیز کرد. اعتصاب غذا و هر نوع خود آزاری جز فرسودگی و به هدر دادن نیرو ثمره دیگری ندارد. فریاد ما را باید لبهایی که طاقت فریاد دارند و تشکلی که اعتبار خود را از حقانیت مبارزه اش میگیرد و دستهایی که هم پیمان شده اند و خواستهایی که می توانند اعتماد جامعه را برانگیزند٬ منعکس کنند.

 

تا دیر نشده و نیروی بیشتری از ما تلف نشده لبهایتان را بگشایید٬ اعتصاب غذا را با رشادت بشکنید! هر نوع ماجراجویی جز ضعیف تر کردن و شکننده تر کردن همین امکاناتی که با زحمت و رنج طاقت فرسای شما میسر گردیده٬ ثمر دیگری نخواهد داشت. متشکل کردن جمعی کثیرتر و متحدتر و خواستهایی روشن وعملی، اولین گام ما باید باشد. ما صف شکست نخوردگانیم! پیروزی ما حتمی است. لب بگشایید! فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی ظرف تشکل شماست! تفرقه و جدایی و اقدامات فردی ما را پیروز نخواهد کرد.

 

 

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی با دفاع از خواستهای بحق شما٬ پشتیبان و یار و یاور شماست. فرصت ها را باید ساخت! و این جز با متشکل شدن در صف فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی میسر نیست! فدراسیون پناهندگان ایرانی از همه مردم شریف و آزادیخواه جهان میخواهد که با این شماره تلفن و فکس٬ اداره مهاجرت یونان را برای رسیدگی بدون درنگ به خواستهای بحق پناهندگان متحصن درمرکز شهر آتن٬ تحت فشار بگذارند.

 Tell:003021069908927

Fax:00302106726217

همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ