تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: واکنشهای مهاجران به نتایج انتخابات در سوئد،به نقل از سایت رادیو پژواک دوشنبه, ۱۲ام مهر, ۱۳۸۹

 درپی برگزاری انتخابات پارلمانی، کمونی و استانی سوئد و نیز اعلام نتایج اولیه این انتخابات که از جمله ادامه احتمالی حکومت اقلیت احزاب ائتلاف بورژوایی و همچنین راهیابی حزب بیگانهستیز دمکراتهای سوئد به پارلمان این کشور است، نگرانیهای شدیدی بین خارجیتباران و ازجمله فارسیزبانان ایجاد شده است. در باره نگرانی از قانونی شدن فشارهای بیگانهستیزان، از دست دادن کار، وضعیت آینده پناهجویان و سیاست مهاجرتی سوئد، امکان یا ممانعت از امکان دریافت ویزا و دیدار بستگان مهاجرین از سوئد، سرمایهگزاری در سوئد و از این قبیل نگرانی‌‌ها که برای خارجی تباران بوجود آمده، با تعدادی از این افراد گفتگو کردیم و واکنش اولیه آنها را پرسیدیم.

یکی از افرادی که مورد پرسش پژواک قرار گرفت، بیش از هر چیز از این مسئله اظهار تعجب می‌کند که “چگونه سوئدی‌ها (شهروندان سوئد) که به دموکراسی، حقوق بشر و از این قبیل که سوئد بر اساس آنها سنبل کشورهای دموکراتیک معرفی می‌شود، حقوق بشر و رفاه اجتماعی را قربانی می‌کنند و به یک حزب نژادپرست اجازه‌ی ورود به پارلمان می‌دهند.”
یکی دیگر از ایرانیان ضمن ابراز تأسف از ورود حزب بیگانه‌ستیز دمکرات‌های سوئد به پارلمان و عرصه‌ی واقعی سیاست در سوئد، احتمال همکاری حزب محیط زیست با ائتلاف احزاب بورژوایی را بسیار ضعیف می‌داند و معتقد است که در صورتی که شرایط بدین شکل پیش برود، مهاجرین در آینده‌ی بسیار نزدیک باید به فکر تشکیل “حزب مهاجرین” برای دفاع از حقوق خود باشند.

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ