تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: مهسا مهرگان: پارازیت در ایران، ستاد مبارزه با سلامت انسان‌ها، محصولی از سپاه پاسداران پنجشنبه, ۱ام خرداد, ۱۳۹۳

mahsa

پارازیت اندازی در ایران به‌منظور جلوگیری از دسترسی ایرانیان بهرسانه‌های خارجی از سال‌های اول استقرار جمهوری اسلامی در ایران رایج شد،اما در آنزمان، هدف اصلی این عملیات برخیرادیوهای متعلق به گروه‌های مخالف و معدودی ازرادیوهای وابسته به کشورهای دیگر بودند که گاه‌به‌گاه بامشکل پارازیت اندازی مواجه می‌شدند.

با رواج تلویزیون‌های ماهواره‌ای در خارج از ایران، دولت ایران برایجلوگیری از دسترسی ایرانیان به این رسانه، استفاده ماهواره را ممنوع کرد و به جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای از خانه‌های شهروندان با خشونت هرچه تمام‌تر پرداختند. بااینکه دولت ایران مقابله با فساد را به‌عنوانیکی از دلایل اصلی این اقدام برمی‌شمارد، بیشترین تمرکزبر روی شبکه‌های خبری و سیاسی است.

از زمان آغاز پارازیت اندازی، گزارش‌هایی در مورد تأثیر نامطلوب اینامواج بر سلامت افراد انتشار یافته، گیجی،خستگی، اختلالات هورمونی،ناهنجاری‌های ژنتیکی، مشکلات باروری، مشکلات پوستی و خونیازجمله مواردیهستند که کارشناسان از احتمال بروز آن‌ها در انسان براثر این امواج خبر می‌دهند. درحال حاضر امواج پارازیت ارسالی روی ماهواره‌ها نیز به‌مراتب بیشتر از قبل شده است.

بنابربرخی مشاهدات، افرادی به مرکز درمانی مراجعه می‌کنند که بنا بهگفته برخی منابع، علت بیماری آن‌ها،ناشی از اثرات تشعشعات پارازیت‌هایماهواره‌ایاست، برای مثال میزان سقط غیرعمدی جنین در ایران ۵/۳ درصد افزایش یافته. درصورتی که خامنه‌ای به جدّ خواستار افزایش  جمعیت ایران تا مرز ۱۵۰ میلیوننفر است. (این جمعیت کمتر نشود،بیشتر از آن پیش کش)، نه‌تنها دکل‌های پخش پارازیتدر سراسر شهرهای ایران پراکنده است بلکه توسط مقامات زندان‌ها دستگاه‌های پارازیتموبایل در زندان‌ها نصب کرده‌اند که این موضوع باعث بروز بیماری‌هایپوستی برایزندانیان شده است. درواقعوقتی در زندان موبایلی وجود ندارد چرا مسئولان دستگاهیبرای انداختن پارازیت نصب کرده‌اند؟

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف پلیدش از هیچ‌گونهآسیبی به مردم ایران روی‌گردان نیست.

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ