تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: مهداد مهرگان: افزایش جمعیت یا زایش بدبختی و فلاکت؟ پنجشنبه, ۱ام خرداد, ۱۳۹۳

mahda mm 209 x 213

طرحافزایش نرخ باروری و مقابله با کاهش رشد جمعیت کشور، طرحی که در مجلس به تصویب رسیدو قانون‌های جدید و تبلیغ‌های احمقانه با هدف تشویق مردم به داشتن فرزند بیشتر را،به دنبال داشت. دست‌یابی به اهداف اسلام و انقلاب با نظر بر اینکه جمعیت بیشترنشانگر اقتدار کشور است، از سخنان مقام رهبری است که چندینبار بر افزایش جمعیت ایران ورسیدن آن به ۱۵۰ میلیون نفر تأکید کرده، همزمان با طرح این موضوع شاهد گزارش جدیدموسسه پژوهشی کاتو در آمریکا هستیم که ایران در رتبه‌بندیجهانی شاخص فلاکت در سال۲۰۱۳از میان ۹۰ کشور،جایگاه دوم را به خود اختصاص داده و پس از ونزوئلا بدترینشرایط را داردتا انتهای سال ۲۰۱۳ شاخص فلاکت در ایران به ۶۱/ ۶ درصد رسید،چنانچه همزمان رکورد تورم در ایران شدت یافته و یکی از مهم‌ترین عوامل شاخص فلاکت درایران تورم است که نرخ آن در سال گذشته به بیش از ۴۰ درصد رسید و عامل دیگر بیکاریاست که در ایران هرروز رو به افزایش است، مردم ایران در حال حاضر در تنگنای شدیداقتصادی به سر می‌برند و کیفیت زندگی در ایران به نسبت دیگر کشورهاطی پنج سال گذشته ۶۲پله تنزل پیدا کرده و ایران از میان ۱۹۴ کشور در جهان در رده ۱۵۰ قرار دارد.

گرانیروزبه‌روز، فقر و دزدی و ناامنی ناتوانی دولت در تأمین نیازجامعه، ناتوانی در حفظو نگهداری محیط‌زیست،به‌عنوان مثال مرگ ۲ میلیون ماهی در سد فشافویه،آبیاریسبزیجات با فاضلاب در جنوب تهرانو آلودگی بیش‌ازحد هوا که در دولت احمدی‌نژادحدود سال ۲۰۱۰ برای خنثی کردن تحریم‌ها و تأمین بنزین در حرکتی بدون برنامه‌ریزی،اقدام به تولید بنزین پتروشیمی کرد تا بخشی از نیاز داخلی را تأمین کند و اینصنایع پتروشیمی حلال‌های بنزن،اولئون و زایلن تولید می‌کنند کهسرطان‌زاییآن‌هاثابت شده استو غلظت بنزن در بعضی نقاط تهران به بالاتر از ۱۰۰ برابر حد مجازنیز می‌رسدو به همین دلیل افزایش نرخ برخی از  بیماری‌هایصعب‌العلاج مانندسرطان را شاهد هستیم.سپاه پاسداران در پی تحریم‌های جدید علیه ایران لبخند میزند،در گذشته نقش سپاه پاسداران در بخش پتروشیمی ایران به طرح‌های زیربنایی ازجملهساخت جاده و کانال محدود بود،اما اکنون بر اکثر پروژه‌های نفتی نظارت دارد و دربخش‌های کلیدی پروژه پارس جنوبی و پروژه عظیم گاز مایع طبیعی در خلیج‌فارس نقشاصلی را ایفا می‌کندکه جلوگیری از فروش بنزین به ایران توسط شرکت‌هایخارجی بهمعنی پول بیشتر و قدرت نفوذ فزون‌تری برای سپاه پاسداران به معنی چپاول آسان‌ترثروت ملی است.

در رژیم فاسد جمهوری اسلامی نه‌تنهاهیچ‌گونهتوجهی به وضعیت شهروندان نمی‌شود بلکهتمام سیاست‌ها در پی قدرت حاکمان و زیر پا گذاشتن حقوق مردم پیش می‌رودو تا روزیکه این آخوندها و آقازاده‌ها از بین نروند این شرایط ادامه دارد.

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ