تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 116

بایگانی

دسته‌ها

_
:: تحصن پناهجویان افغان در مقابل درب کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد جمعه, ۵ام اردیبهشت, ۱۳۹۳

 

از روز ۱۴ آپریل ۲۰۱۴ تعدادی از پناهجویان افغان به دلیل بلاتکلیفی و عدم پذیرش افغانیان مهاجر از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در مقابل درب این سازمان دست به تحصن زدند.

رسیدگی به پرونده پناهجویان افغان از سال ۲۰۱۲ از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به حالت تعقلیق در آمده است و از شروع سال ۲۰۱۳ پذیرش افغانیان پناهجو که به دلیل عدم امنیت کشور خود را ترک کرده اند متوقف شده است.

این در حالی است که  پناهجویان افغان دومین گروه بزرگ از پناهجویان در ترکیه را بعد از مهاجرین سوری تشکیل میدهند. بر اساس آمار دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تا سال ۲۰۱۳ قریب به ۲۰ هزار شهروند افعانستانی در دفاتر این کمیساریا در شهر وان و و آنکارا ثبت نام کرده اند و در ۵۰ شهر مختلف ترکیه سازمان داده شده اند و در بلاتکلیفی مطلق به سر میبرند.

وضعیت نا امن افغانستان باعث شده است که مهاجرت اجباری را بر بسیاری از شهروندان این کشورتحمیل کند و پناهجویان برای فرار از درگیری بین نیروهای مرتجع و اسلامی  و یافتن امنیت جانی  و ایجاد یک زندگی بهتر در کشوری امن  به کشورهای مختلف از جمله ترکیه، ایران، پاکستان، قبرس، یونان ودیگر کشورهای اروپایی  پناه می آورند و متاسفانه  در ترکیه و همچنین دیگر کشورها با وضعیتی نه چندان متفاوت با کشور خود رو به رو میشوند. عده زیادی از پناهجویان افغان  سال ها است که بخاطر عدم رسیدگی به پرونده آنها و مشخص نبودن وضعیت پناهندگی شان در شرایط غیر انسانی انتظار می کشند و از نظر مالی و روانی نیز با مشکلات زیادی مواجه هستند.

 

گروهی ازپناهجویان افغان در روز ۱۴ آپریل ۲۰۱۴ در مقابل درب کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد حول خواست رفع تبعیض بین پناهجویان و همچنین پذیرش و رسیدگی مجدد به پرونده پناهجویان افغان و انتقال آنها به کشوری امن دست به تحصن زدند. شایان ذکر است که این تحصن همچنان ادامه دارد و شاهد همبستگی وسیعی از سوی پناهجویان افغان بوده است و از شهرهای مختلف ترکیه پناهجویان به این تحصن پیوسته اند و حضور کودکان و زنان در بین متحصنین به چشم میخورد و انتظار میرود که همچنان به  تعداد تحصن کنندگان در مقابل درب کمیساریا افزوده شود.

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی واحد ترکیه

 

afg3 afg2 afg4 afg5 afg1

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ