تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 116

بایگانی

دسته‌ها

_
:: حسین خزاعی: رعب و وحشت دستاورد جمهوری اسلامی دوشنبه, ۱ام اردیبهشت, ۱۳۹۳

hosein kh 181 x 290

 

وقتی صحبت از دستاوردهای رژیم جمهوری اسلامی می شود که این رژیم بعداز سی واندی سال چه دستاوردی داشته است جز افسوس و تاسف به چیز دیگری نمی رسیم . نظام اسلامی با تکرار اجرای مجازاتهای جانخراش اسلامی درملاء عام هدفی جز ایجاد و گسترش ترس و وحشت در جامعه را ندارد . حکومت اسلامی دراین سه دهه نشان داده است که سردمدار قوانین و روابط ضد بشری بوده است و تمامی ارکان حکومتی این نظام غیر انسانی و نا متمدنانه است .

بیش از سه دهه گذشته است /

نتیجه آن گورستانهای بی مرز ومحرومیت و زندان وشکنجه و دار و اعدام و ویرانه های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی وبی آبرویی بین المللی بوده است .اجرای قوانین مجازات اسلامی در ملاء عام در زمره سلاح هایی بوده اند که حکومت اسلامی برای دستیابی به خواسته ها و هدفهای گوناگون خود از آن ها استفاده کرده است . قدرت نمایی سیاسی با ایجاد رعب و وحشت تا به این وسیله قاطعیت خود را در اجرای قوانین واحکامی که تضمین کننده تداوم این حکومت است نشان دهد. بهره گیری از کار برد جنگ روانی و رعب و وحشت در جامعه به ویژه در رابطه با مخالفان و دگراندیشان از ابزارهای مورد استفاده این حکومت بوده است . انواع محرومیتهای اجتماعی، تبعید، زندان، شکنجه و اعدام چه در خفا وچه در ملاء عام با هدف تولید ترس و وحشت به کار گرفته شده است تا به مخالفان و دگراندیشان تفهیم کند که فکر درافتادن با چنین قدرتی را از سر بیرون کنند . اکنون که این مقاله را می نویسم شاهد مبارزه با این استبداد اسلامی هستم وباز داستان تکراری و دلخراش اعدام.

اعدام دختری به نام ریحانه که برای دفاع از خود در مقابل تجاوز مردی از جنس این رژیم محکوم به اعدام است . مسئله اعدام ریحانه یکی از مواردی است که با کمک فعالیت عظیم کمیته بین المللی علیه اعدام و سایر انسانهای آزادی خواه در سراسر جهان شکل مبارزاتی و هدفمند به خود گرفته اما بسیارند مواردی که در سکوت و خفا در رژیم اسلامی تنشان به چوبه دار سپرده می شود و کسی خبردار نمی شود.

این حکومت جلاد و ضد انسانی محکوم به رفتن است و وظیفه هر انسانی مبارزه با این دژخیمان است.

حسین خزاعی

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ