تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 116

بایگانی

دسته‌ها

_
:: محمدتقی فراهانی: آتنا سرابادانی نه معتاد بود نه دیوانه اعتراضش به بردگی زن در ایران بود پنجشنبه, ۲۴ام بهمن, ۱۳۹۲

m farahani 372 x 495

امروز وظیفه ما مردم ایران، مبارزه باجمهوری آخوندی است، تا به بی عدالتی و استبدادی که سالیان درازی است، از برکت این رژیم ضد انسانی بر کشور ما حکم فرماست خاتمه دهیم. یکی از خصوصیات استبداد، برداشته شدن شجاعت و شهامت وجانشین شدن ترس وبزدلی درجامعه است که رفته رفته وبه مرور زمان جامعه ای ترسو، سرخورده و بزدل ونا امید شکل می گیرد تا آنجا که هیچکس جرأت سربلند کردن وسوال نمودن را نداشته باشد وانسان ترسو وچابلوس قدرت درک شهامت رانیز ندارد.

 کجایند شجاعان ایران زمین؟ کجایند دلاورانی که چون ستار خان وباقرخان درمقابل استبداد قد علم می کردند. در سرزمین ما قریب ۸۰ سال است که با شجاعت وغیرتمندی ودلاوری مبارزه شده است. ماباور نمی کنیم کسی پیدا شود که آنقدر پای بند اخلاقیات نیک وبزرگوارانه باشد که زیر بار حرف زور نرود. 

 ما باورمان نمی شود  اشخاصی مانند زندانیان سیاسی که امروز در بند حکومت ملایان هستند، آنقدر پای بند آرمانهای آزادی خواهانه خود باشند که درمقابل قانون شکنی های استبداد مقاومت کنند،تا جایی که مجبور شوند بهترین سالهای عمر خود رادر زندان بگذرانند، سیستم حکومتی در سرزمین ما عادت های نیک را از جامعه گرفته وبجای آن رفتار پلید را جایگزین کرده است. عادی سازی خیانت، اختلاس، وطن فروشی و شلاق واعدام  اینها همه انحطاط فرهنگی است درچنین جامعه ای پیامبرش دروغگو، رهبران ومردمشان دروغگو می شوند.

 

 ولی هیهات که انسان بزدل از احوال انسانهای شجاع خبر ندارد. زنان ودختران یک قشر بزرگ جامعه هستند که از اولین روزهای سلطه ملایان تا کنون به شدت با رژیم به ستیز برخواسته اند و در واکنش به خواست های غیر انسانی آنها چنان پوزه عمالشان را به خاک مالیده اند که موجب شگفتی همگان شده است. آخرین مورد ویدیوئی در فضای مجازی انتشار پیدا کرده است.در این ویدیو دختر خانمی بدون حجاب وپوشش اسلامی در خیابان های تهران ظاهر شده و همانطور که درتصویر ابراز می دارد نامش آتنا سرابادانی تفرشی است ونکته مهم این ویدئو طرز برخورد هم میهنان ما با این دختر است که بسیار باعث تأسف وتأثر است، درحالیکه در این زمان این دختر جوان با شهامت وصف ناپذیری با آن آرایش پا به خیابان گذاشته است باعکس العمل مردمی روبر میشود که بجای تشویق وقدر دانی از این همه شجاعت او را معتاد خوانده وپدر و مادرش را زیر سوال میبرند.  به راستی بر ما چه گذشته است؟ چگونه ملتی با آن سابقه تاریخی به این درجه از انحطاط وسقوط رسیده؟ جواب روشن است امروز اگر یک دلاور پیداشود که جان خودرا دردست بگیرد وشجاعانه درراه آزادی قدم بگذارد وموجودیت این نظام را زیر سوال ببرد بسیاری خود را کنار می کشند وگمان میکنند  که او یک معتاد ویا شاید دیوانه شده باشد واین نتیجه همان حکومت استبدادی است که باعث شده ارزشها  بی ارزش وضد ارزشها ارزشمند شوند. 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ