تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 116

بایگانی

دسته‌ها

_
:: قدردانی دوشنبه, ۱۱ام شهریور, ۱۳۹۲

Fazel 1

 

به رفیق فاضل نادری

بدینوسیله بخاطر فعالیتهای بی دریغ و خستگی ناپذیر شما در فدراسیون مالمو و همچنین کمک موثر شما به فدراسیون در سطح سراسری در کشور سوئد از شما صمیمانه قدردانی می کنیم. در نتیجه تلاشهای یک تنه و متعهدانه شما فدراسیون در شهر مالمو به یک سازمان با اعتبار تبدیل شده است. به یمن این تلاشها همچنین ما از یک ساختار منظم و دقیق اداری، دفتری برخوردار هستیم که می تواند و باید الگوی همه واحدهای فدراسیون قرار گیرد. این سرمایه که شما در آفرینش آن نقش به سزایی داشته اید برای آینده کار فدراسیون بسیار با ارزش است و باید با تمام توان از آن پاسداری شود.

ضمن تشکر و قدردانی مجدد برای شما رفیق عزیز آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.

آگوست ۲۰۱۳

عبدالله  اسدی،  دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

هئیت امنای فدراسیون در شهر مالمو

 

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ