تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: درتظاهرات روز یکشنبه ۱۴ جولای علیه راسیسم و دفاع از حقوق پناهندگی شرکت کنید! پنجشنبه, ۲۰ام تیر, ۱۳۹۲

پس از راه یافتن حزب راسیستی و خارجی ستیز دمکراتهای سوئد به پارلمان این کشور٬جامعه سوئد علیه راسیسم و نژادپرستی و فاشیسم قد علم کرد. یک روز پس از معلوم شدن نتایج انتخابات سوئد، دهها هزار تن در استکهلم٬ مالمو و گوتنبرگ علیه راسیسم دست به تظاهرات زدند. در ۴ اکتبر همزمان سال همزمان با بازگشایی مجلس سوئد٬ تظاهراتهای دیگری در اعتراض علیه راسیسم برگزار گردید. شبکه های متعددی علیه راسیسم در فیسبوک بویژه در میان جوانان در این کشور شکل گرفت.

 

حزب دمکراتهای سوئد همچون همه احزاب راسیستی دیگر با توسل به تفرقه افکنی نژادی در صدد است حقوق مدنی بخشی از ساکنین سوئد را تحت نام خارجی مورد تعرض قرار دهد. باید در مقابل آنها از حقوق برابر همه ساکنین کشور به دفاع برخاست. باید با هرگونه تبعیض در هر شکل و فرمش ایستاد و از حقوق جهانشمول همه شهروندان و ساکنین کشور دفاع کرد.

 

 نباید اجازه داد که احزاب راسیستی، سیاستهای خارجی ستیزانه خود در عرصه پناهندگی را به جامعه دیکته کنند. نه فقط باید با راسیسم آشکار به مقابله برخاست بلکه بسیار ضروری است که با راسیسم پنهان نیز مقابله کرد. ایجاد گتوهایی که فقط “خارجیان” در آن زندگی می کنند، راه را برای رشد و گسترش  راسیسم هموار تر می کند. علاوه بر اینها، دیدگاههای اروپا محوری که به دور خود دیوار می کشد تا از مهاجرت مردم آسیا و آفریقا جلوگیری کند خود جاده صاف کن راسیسم است.

 

مبارزه علیه راسیسم باید در همه عرصه های زندگی و مبارزه مردم  با جدیت دنبال شود تا جامعه در مقابل آن واکسینه گردد.فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی بعنوان یک سازمان ضد راسیستی خود را بخشی از این جنبش می داند و همه ایرانیان و مردم آزادیخواه را فرا می خواند تا با تمام قدرت در این جنبش ضد راسیستی شرکت کنند.

 

یکشنبه  ۱۴ ژوئیه ساعت ۱۲

محل تجمع: گوتنبرگ : Götaplatsen

 

همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی- سوئد

۱۰ جولای ۲۰۱۳

 

 

 

 

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ