تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: مصاحبه با سارا نخعی دبیر فدراسیون شهر استکهلم دوشنبه, ۳۰ام اردیبهشت, ۱۳۹۲

sara n

 

همبستگی: شما بعنوان دبیر فدراسیون شهر استکهلم از فراخوان دهندگان و سازمان دهندگان تظاهرات ۲۰ آوریل بودید. برای برگزاری این تظاهرات چه اقداماتی انجام دادید؟

سارا نخعی: از همان ابتدا که طرح اخراج پناهندگان به کمک پلیس آغاز شد از طرف تشکلهای پناهندگی ودیگر نهادهای مدافع حقوق انسانی ومردم انسان دوست اعتراضات گسترده ای صورت گرفت یکی از تشکلهایی که از همان ابتدا مقابل این طرح غیر انسانی ایستاد آصیل رورلسه  یا جنبش پناهندگی بود که این تشکل تشکیل شده از نهادهای مختلف از جمله فدراسیون سراسری پناهدگان ایرانی که نتیجه این مبارزات منجر به عقب نشینی پلیس شد ولی برای ما کافی نبود و در جلساتی که داشتیم تصمیم گرفتیم که این مبارزات را تا لغو کامل این طرح ادامه دهیم به همین خاطر تصمیم به برگزاری تظاهرات بیست آپریل گرفتیم. در همین رابطه با همکاری دفتر مرکزی فدراسیون کارهای زیادی انجام شد و از احزاب و نهادهای مختلف برای شرکت در این آکسیون دعوت بعمل آمد پخش آفیش و اطلاعیه در سطح وسیعی صورت گرفت و از طریق مصاحبه  های متعدد رادیویی که توسط  عبدالله اسدی دبیر فدراسیون انجام شد اطلاع رسانی گستر ده ای بعمل آمد وهمچنین امکانات شرکت پناهجویان در این آکسیون  از شهرها و بعضی از کمپها از طرف فدراسیون فراهم شد. بخش زیادی از تدارکات روز تظاهرات را هم فدراسیون بعهده داشت.

 

همبستگی: ارزیابی شما از این تظاهرات چیست؟

سارا نخعی: به نظر من با توجه به اینکه بعلت کمبود امکانات خیلی از پناهجویان که در کمپها و شهر های دور هستند نتوانستند در این تظاهرات شرکت کنند ولی بخاطر حضور نهاد ها و تشکلهای مختلف و نمایندگان بعضی از احزاب وهمچنین پناهجویان از دیگر ملیت ها این تظاهرات انعکاس خوبی  در سطح جامعه داشت و بحثهای زیادی علیه طرح اخراج پناهجویان در پارلمان و مدیای سوئد  را دامن زد.

 

همبستگی: در ادامه این اعتراضات به نظر شما چه اقدامت دیگری باید برای متوقف شدن طرح اخراج پناهجویان صورت گیرد؟

سارا نخعی: این اعتراضات به شکل های مختلف ادامه دارد و هم اکنون برنامه ریزی یک حرکت اعتراضی دیگر در روز شش ژوئن در دستور کار ما است.

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ