تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: مصاحبه با بهنام آزاد دبیر فدراسیون شهر گوتنبرگ دوشنبه, ۳۰ام اردیبهشت, ۱۳۹۲

Behnam Azad

 

همبستگی: شما بعنوان دبیر فدراسیون شهر گوتنبرگ از فراخوان دهندگان و سازماندهندگان تظاهرات ۲۰ آوریل بودید. مشخصا در شهر گوتنبرگ برای برگزاری این تظاهرات چه اقداماتی صورت گرفت؟

بهنام آزاد: درابتدا لازم می دانم ازشما، بابت این مصاحبه تشکر کنم. بعد از فراخوان فدراسیون سراسری برای برگزاری تظاهرات در ۲۰ آوریل، ما ابتدا کمیته ای با هدف سازماندهی و تبلیغ برای این تظاهرات کارمان را شروع کردیم. سپس در جلسه اول Asylrörelse   واحد گوتنبرگ، دیگر سازمان های فعال در امر پناهندگی  را هم در جریان کامل این برنامه گذاشتیم وبا تائید همه اعضا، این تظاهرات بعنوان یکی از برنامه های این مجموعه در پرتکل جلسه اعلام شد. گروه تبلیغات کمیته ۲۰ آوریل  با ساخت تیزر صوتی و تصویری و پلاکاردهای تبلیغاتی در فضای مجازی و رادیوهای شهر، سعی کرد که بصورت گسترده افکارعمومی را مطلع وهمراه کند. دراین مسیر رادیوپناهجو وهمبستگی با تشکیل چند مصاحبه با آقایان عبدالله اسدی، شاهین کاظمی واینحانب به ما کمک زیادی کردند. ما برای حضوردراستکهلم در روز ۲۰ آوریل با کمک وهمراهی آقای عبدالله اسدی، اقدام به ثبت نام از داوطلبان برای شرکت درتظاهرات و به نسبت آن اجاره اتوبوس کردیم. درنهایت روز تظاهرات با پوشش تصویری وشرکت موثر در آن سعی کردیم که کمکی برای دیگر یاران و دوستان باشیم

 

همبستگی:  ارزیابی شما از این تظاهرات چیست؟

بهنام آزاد: خوشبختانه برآیند ونتیجه زحمات همه دوستان وفعالین، با حضور پرنگ مردم جواب داده شد. این تظاهرات از دو جهت بسیار برجسته بود ابتدا، تعداد زیاد شرکت کنندگان و دوم، تنوع شرکت کنندگان از لحاظ ملیت و گرایش ها در کنار هم. این دو جنبه باعث شد که توجه جامعه بسمت هدف این اعتراض که همان توقف قانون REVA و در خواست دریافت اجازه اقامت برای همه بود جلب شود.

  

همبستگی:  به نظر شما برای ادامه این اعتراضات و به ویژه برای متوقف کردن طرح اخراج پناهجویان چه باید کرد؟

بهنام آزاد: اولین اقدام کنارهم ایستادن همه سازمانها است. چیزی که همه افراد سازمانها درAsylrörelseآنرا دنبال میکنند ولی خواست باید در عمل باشد و نه در شعار، تمامی سازمانهائی که در این مبارزه شرکت دارند باید ایمان داشته باشند که هدف کمک به پناهجویان و متوقف کردن این قانون غیرانسانی است نه چیز دیگر؛ تمام اعتراض ها در این راه متعلق به همه است وما موظف هستیم آنرا با اتکا به توانائی ها و اعتبار خودمان حمایت کنیم و اگر کسی در این راه بخواهد مانعی ایجاد کند در کنارمجریان طرح روا ایستاده است.
دومین اقدام بیداری خود پناهجویان است. پناهجویان باید بدانند که موثرترین اقدام در راه خروج از این بحران شرکت فعال در تمام این آکسیون ها است. من در اینجا به این دوستان عرض می کنم هرکس یا سازمانی نسخه ای جز این برای شما تجویز کردند باید به نیت آنها شک کنید. با توجه به تعداد زیاد پناهجویان، اگر این عزیزان در کنار هم قرار بگیرند هیچ قدرتی توان مقابله با آنها را ندارند. همه شما می توانید با هر گرایش عقیدتی،سیاسی وازهرملیتی کنار هم قرار بگیرید. این اتحاد شما را به ساحل امن می رساند

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ