تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: مصاحبه با سارا ایرانی دوشنبه, ۳۰ام اردیبهشت, ۱۳۹۲

Sara Irani

همبستگی:  شما یک از فعالین فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی و از مسئولین فدراسیون شهر گوتنبرگ هستید.  نقاط  ضعف و قدرت تظاهرات ۲۰ آوریل چه بود؟ ارزیابی شما از این تظاهرات چیست؟

سارا ایرانی: به نظر من ﻧﻘطه ﻗﻮﺕ های ﺣﺮﻛﺖ ۲۰ آوریل ﺩﺭﻭاﻗﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺯ ﻧﻘطه ضعف های آن  ﺑﻮﺩ. ﭼﻮﻥ نباید حرکت ۲۰ آوریل را تنها به برگزاری یک تظاهرات در روز خلاصه کرد. این خود کمپینی ۵۰ روزه علیه سیاست سختگیرانه دولت سوئد در مورد پذیرش پناهجویان و علیه طرح ریوا بود. ۵۰ روز تبلیغ برعلیه طرح اخراج پناهجویان پرونده بسته و مهاجران بدون مدرک در سطح جامعه سوئد بود.برگزاری تظاهرات هم در روز ۲۰ آوریل بزرگ و با شکوه بود. در روز ۲۰ آوریل در حدود ۲۰ نفر از فعالین و مدافعان حقوق پناهندگی در مقابل مجلس سوئد سخنرانی کردند و طرح دولت برای اخراج پناهجویان را غیر انسانی و اقدامی دسته راستی محکوم کردند و خواستار پذیرش همه پناهجویان بدون مدرک شدند. ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺰﺭگی ﺑﻮﺩ پناهجویانی ﻛﻪ در آن تظاهرات شرکت کرده بودند روحیه پیدا کردند و بر ادامه این مبارزه برای رسیدن به حقوق پناهندگی خود تاکید کردند.

 ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒﻫﻢ داشت یکی از ضعفهای این  کمپین و تظاهرات اﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺯ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﺟﺮا نشد بسیاری از پناهجویان از سر بی پولی نتوانستند به  استکهلم بیایند و ﺩﺭ تظاهرات شرکت نمایند. به نظر من اگر سازمانها و گروهای دیگری که در بر گزاری تظاهرات سهیم بودند همه مثل فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی برای برگزاری این تظاهرات نیرو امکانات اختصاص می دادند تظاهرات بسیار با شکوهتر از این می شد.

****

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ