تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 116

بایگانی

دسته‌ها

_
:: سعید آریاپور: جمهوری اسلامی نمیخواهیم دوشنبه, ۳۰ام اردیبهشت, ۱۳۹۲

s ariapour 320 x 239

بر خلاف بعضی از رسانه هاى اینور آبى که لابى رژیم بوده و برخى از جامعه اپوزیسیون ، خواسته تمام و کمال من و ما (مردم) ایران این است که جمهورى اسلامى را نمیخواهیم.

خواست ما مردم نه تعدیل حکومت اسلامى، بلکه سرنگونى آن است.

رأى ما/ نه! ..به حکومت جنایتکار اسلامى در ایران خواهد بود و مبارزه فعال براى خلاصى از شر جمهورى اسلامى!

راى علیه رژیم، علیه اسلام و اسلامیت، علیه اختناق و سرکوب، علیه فرهنگ ارتجاعى تحمیلى، علیه نابرابرى حقوق زن در مقابل مرد، علیه زندانیان سیاسى، علیه فقر و نابرابرى و بیحقوقى در ایران امروز خواهد بود.

 جمهورى اسلامى رفتنى است.

من امیدوارم انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران، شروع موج وسیع اعتراضات از سوى مردم ایران باشد و همینطور آغاز مبارزات وسیع و علنى اى در سطح کشور.

 که نتیجه اجتناب ناپذیر آن سرنگونى رژیم اسلامى خواهد بود.

با این رویدادها اردوى سرنگونى طلبى در ایران، که ابدا یک اردوى یک دست و “همه با هم” نیست و نخواهد ماند، بعنوان یک جنبش مردمى اعلام موجودیت خواهد کرد.

جدال برسر حکومت امام زمان که این روزها هر جناحى در ایران خود را نزدیک تر به ایشان میداند و حکومت على خامنه اى با دیگر احزاب مخالف او و موافق جمهوری اسلامی چند طرفه خواهد بود و یک حقیقت غیر قابل انکار و پذیرفته شده محسوب میشود.

جدال مردم علیه کل رژیم اسلامى، آن عاملى است که این جناحها را در جستجوى چاره بجان هم انداخته است. 

رویدادهاى اخیر اعلام موجودیت مستقل و علنى یک جنبش مردمى براى سرنگونى رژیم براه خواهد انداخت.

بنظر من بر روش و رفتار جناحهاى حکومت، احزاب سیاسى و خود مردم در ماههاى آتى تاثیرات تعیین کننده خواهد بود

اصطلاحات رایج تا دیروز بسرعت کهنه شدند و تصاویر و شمایل سیاسى میان توده مردم هویتشان فاش شدند.

خود حکومت از خطر “براندازى” و “ختم نظام ” که گویا از بیخ گوش رژیم گذشته است صحبت میکند.

عبارت جامعه مدنى جایى گم و گور شد، برخى از سیاسیون براى معترضین رجزخوانى کردند و برخی براى دانشجویان اشک تمساح ریختند.

در وقایع پس از انتخابات ٨٨ در ایران، مردم علنا به رژیم اسلامى اعلام جنگ دادند.

حکم سرنگونى از سمت مردم به رژیم ابلاغ شد. 

همه چیز در ایران بستگى به این دارد که جنبش اعتراضى، و موج اعتراضات آتى،اعم از اعتصابى و تظاهراتى و خیابانى،یک هویت کاملا متمایز از جناحهاى حکومت را در بر خواهد داشت. 

اما این به این معنى نیست که جمهورى اسلامى در همین دوره به جنایات و اعمال کثیفى دست نخواهد زد.

 برعکس، در این شک نیست که یک توافق علنى میان جناحهاى حکومت براى اعمال خشونت علیه گروهها و احزاب اپوزیسیون غیر مجاز و ناراضیان فعال در ایران وجود دارد.

میخواهند این دور را میان خود مساوى اعلام کنند، و توافق کرده اند که باید به این منظور از مردم و معترضین قربانى بگیرند و جامعه را ارعاب کنند.

 نیروى مردمى زیاد و تلاش زیادى لازم است تا همه ما کارى کنیم که کسانى نظیر کشته شدگان راه آزادى و زندانیان سیاسى و دیگر دستگیر شدگان جان سالم از دست این اوباش در ببرند.

اما نتیجه این زورآزمایى مشخص هرچه باشد، سرکوب وسیع و به خانه فرستادن مردم در حیطه امکانات اینها نیست. 

این روزها مردم جانشان به لبشان رسیده با تورم بیش از حد در کشور و نبود کوچکترین امکانات رفاهى براى خانواده هاى متوسط و زیر متوسط ایرانى و نبود امکانات پزشکی و دارویی ووووووووووووو

که باعث شده این روزها شاهد اعدام هاى بیشتر از سوى رژیم باشیم که اکثراً جوانان کشورمان هستند

دیگر مردم جانشان به لبشان رسیده ، پس هموطن فرقى ندارد از چه دسته یا گروهى هستى و یا طرفدار کدام یک از آنها وقتى هدف همه احزاب براندازی حکومت و نظام جمهوری اسلامی در ایران باشد 

همه بهم و به نیروى مقاومت هم علیه رژیم استبدادگر و دیکتاتور داخل ایران احتیاج داریم ، پس همراه شو.!

 

” اتحاد ، همبستگى ، و جمع شدن تمام نیروهاى مردمى در کنار یکدیگر تنها راه نجات ایرانمان از دست این خوانخواران و جانیان علیه ایرانى و فرهنگ ایران زمین است!”

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ