تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: دُرود بر مدیران، مبارزان و همه فعالان سایت و فدراسیون همبستگی چهارشنبه, ۳۰ام تیر, ۱۳۸۹

kawoosifar

ضمن سپاس از همه صداقتِ صمیمی شما عزیزان  و تلاشِ کوبنده ای که در جهت  سرنگونی حکومتِ  جبر و جادو  و نکبت و تهجر  بصورت پایدار  تا  حُصول مُراد  که بی شک همان أمنیت و آزادیست .  بدون وقفه با استمرارِ ملموس و چشم گیر پایداری نشان داده اید سپاسگزار بوده  و قدردانی از شما مبارزینِ سرزمینم را تکلیف و افتخار خویش میدانم.

 

و  دُرودی با ارادتِ افزوده  به مبارزِ  سربلند و پاک اندیش  سردبیر فدراسیون سراسری پناهجویان؛ دوست، یاور و همسنگرِ  شجاع آقای عبدالله اسدی که همواره در چندین جناح مختلف،  مبارزه ای کارساز و مفید و عمیق و انسانی دارند. 

بنابرین ناسپاسی دانستم  که از حضور و اثراتِ برجسته  و  بیشمارِ ایشان در حدود توان و قلمِ خویش تقدیر نکنم  و از  فصاحت بیان و مبارزات بی پروا و مکتوبات و مقالات حقوق بشری ایشان  در برخورد با دولتهای مطرح و مقامات برجسته و عدالت طلبی او در جهت احقاق حق نه تنها ملت بلکه مبارزان و آزادی خواهان، بخصوص پناهجویان ایرانی در پهنه گیتی مؤثر و نافذ بوده اند را نگویم  بلکه ضمن افتخار به شجاعت مبارزاتی او  نیابتا از ناحیه عُمومِ پناهجویان و مبارزین آزادیخواهِ ایرانی  حضور آقای عبدالله اسدی را به خویش و هم میهنانم تبریک گفته و آرزوی سربلندی روزافزونِ ایشان و همرزمانشان را داشته و امیدوارم  در فردای رهایی و سرفرازی  ایران و خروج از سلطه متهجرین و خونخوارانِ دین از وجود پر ثمر ایشان و مبارزان صدیق دیگرمان مباهاتی ابدی بر انسانیت، عدالت و شرافتِ زُلالِ بشری داشته باشیم  .

با سپاس . تا قلمی دیگر و تعظیم بر قامت استوارِ مبارزانِ راه آزادی

کیومرث کاووسی فر 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ