تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: در اعتراض به حکم اخراج پروانه سرآبادانی و حمید رضا حسنی یاوند شرکت کنید: جمعه ۲۲ فوریه ساعت ۱۶ جمعه, ۴ام اسفند, ۱۳۹۱

دیپورت پناهجویان ایرانی به جهنم جمهوری اسلامی باید متوقف گردد!

اداره مهاجرت سوئد٬ هر روز بر ادامه سیاست بازداشت پناهجویان ایرانی می افزاید.

تعقیب و پیگرد پناهجویان از سوی پلیس سوئد همچنان ادامه دارد.پروانه و حمید رضا

هم اکنون در بازداشگاه اداره مهاجرت سوئد در شهر فلن در خطر فوری دیپورت

به ایران بسر می برند.

در اعتراض به تصمیم اداره مهاجرت مبنی بر بازداشت و صدور حکم اخراج

این دو متقاضی پناهندگی روز جمعه در شهر فلن یک متینگ اعتراضی برگزار

می شود. ما همه پناهجویان و مدافعین حقوق پناهندگی را به شرکت در این

متینگ فرا می خوانیم

 

شهر فلن

زمان: جمعه ۲۲ فوریه ساعت ۱۶

محل: Vialund torget

تلفنهای تماس: ۰۷۶۸۵۷۳۰۲۵ غفور عباس نژاد

غزال سرآبادانی ۰۷۶۵۸۳۶۰۲۰

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ