تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: احسان مظفری: شکنجه و اعدام اهرم جمهوری فاشیستی اسلامی ایران برای حفظ و نشان دادن هیبت حکومت پنجشنبه, ۲۶ام بهمن, ۱۳۹۱

ehsan mozafari 362 x 466 271 x 349

 

آمار اعدام درجمهوری اسلامی روبه فزونی است و رژیم بی رحمانه و بیشرمانه به شکنجه و اعدام زندانیان به اتهام مهاربه  و فساد فی الارض و اقدام علیه امنیت ملی می پردازد.

هدف رژیم از این جنایتها به خیال خودش فضای رعب و وحشت را هر چه بیشتر در سرتاسر کشور حاکم و مانع از گسترش مبارزات مردم گردد.

هدف از همه این اعدامها زهر چشم گرفتن از مردم ستم دیده در جهت حفظ سیستم فاشیستی سرمایه داری حاکم نکه بی شک با هزار رشته به سرمایه داری امپریالیستی در سطح جهان وابسته است می باشد هدف ان است که با ایجاد فضای ترس و وحشت در میان تودههای مردم ما سرمایه دارن ایرانی و خارجی و رژیم حامیشان یعنی جمهوری اسلامی بتوانند مدت زمان بیشتری مردم ایران را استسمار و غارت کنند به همین دلیل است که اعدام با ماهیت رژیمهای فاشیستی چون حمهوری اسلامی تنیده شده است و همانطور که مارکس اندیشمند بزرگ تاکید کرده است اعدام برای زهر چشم گرفتن از توده های تحت ستم ذاتی جوامع طبقاتی است.

جمهوری اسلامی در طول مدت حکومتش با جنایتهایش ثابت کرده است در جهت حفظ قدرت از هر جنایت و سرکوبی دریغ نمی کند. به همین دلیل تنها راه رهایی از این اوضاع وخیم و اسفبار نابودی کل رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی است.

نابود باد جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

احسان مظفری

 

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ